Forretningen holder ferielukket fra 1/7 - 14/7. Ordrer fra webshop vil blive behandlet efter d. 15/7. 

Salgsbetingelser

Salget er frivillig og tilmelding via Internettet er gratis.

De anførte salgspriser er i danske Kr.

Alle lot kan besigtiges på vor adresse, efter aftale.

Ejendomsretten til det købte overgår først, når fuld betaling er erlagt.


Betaling

Betalingen kan ske ved bankoverførsel eller kontant. Husk at altid at notere fakturanummer ved indbetaling. Vælger du at komme ind i butikken og betale, lægges varerne klar til dig. 

Betalingsmetoden vælges på bestillingssiden.

Ordre bedes betalt umiddelbart efter afgivelse heraf. er en ordre ikke betalt inden 10 dage after afgivelsesdagen,
opkræves morarenter efter Rentelovens almindelige regler med p.t. 2,0 %, pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato. Dertil kommer et rykkergebyr på 100,- pr. fremsendte rykker. Er betalingen ikke modtaget efter 3. rykker overdrages sagen til retlig incasso. Rykkere fremsendes altid pr. mail.

Varerne sælges efter reglerne for brugtmoms. Dette gælder dog ikke varer mv. fra 1. januar 1996 eller senere f.eks. kataloger, litteratur, tilbehør m.v.

Levering

Ordren fremsendes umiddelbart efter modtagelse af  betaling.

Alle ordre over 1000 DKK, fremsendes gratis ( gælder ikke litteratur) og ordre på mere end 3000 DKK, sendes som pakke.


Fortrydelsesret

Kunden har altid 14 dages returret efter Købelovens almindelige regler. Varen skel returneres i samme stand, som ved modtagelse. Fortrydes et køb, betaler kunden selv returportoen. Er en vare mod al forventning fejlbehæftet, refunderers købsprisen, porto- og returportoen.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist har byretten i Roskilde som værneting, og lovvalget er dansk.